ពពោះ
មានផ្ទៃពោះ
អាហារូបត្ថម្ភ
សុខភាព
សុខុមាលភាព
សម្រាលកូន
ប្រធានបទ
មានផ្ទៃពោះ
អាហារូបត្ថម្ភ
សុខភាព
សុខុមាលភាព
សម្រាលកូន
ប្រធានបទ
អាហារូបត្ថម្ភល្អពេលពពោះ
ត្រូវប្រាកដថាអ្នកទទួលទានរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អជានិច្ទ ជាពិសេសកាន់តែសំខាន់ណាស់នៅពេលអ្នកពពោះ។ ក្នុងអំឡុងពេលពពោះ ទារកអ្នកនឹងស្រូបយកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ពីអ្នក ដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលទានអាហារត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយការលូតលាស់របស់ទារក។ អត្ថបទរបស់យើងផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្រ្ត និងដំបូន្មានដើម្បីជួយឱ្យអ្នកទទួលទានបានល្អ និងមានអារម្មណ៍ប្រសើរពេលពពោះ។
អាហារ និងភេសជ្ជៈ ត្រូវចៀសវាងពេលពោះ
អាហារមានសុខភាព
អានបន្ថែម
តើអ្នកម្តាយពពោះត្រូវទទួលទានអាហារប្រភេទណា?
ពេលពពោះ កូនក្នុងផ្ទៃត្រូវទទួលយកសា
អានបន្ថែម
អត្ថបទពិសេស
ស្វែងយល់ពីគន្លឹះបន្ថែមទៀតពីប្រធានបទពពោះ
ដើម្បីក្លាយជាម៉ាក់ដ៏ល្អ និងពូកែ គួរធ្វើអី្វខ្លះ?
អានបន្ថែម
ពិបាកចិត្តពេលពពោះ ត្រូវចេះថែខ្លួន ប្រយ័ត្នមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត អាចប៉ះពាល់កូន
អានបន្ថែម
ឈឺពោះជិតឆ្លងទន្លេ គួរទៅពេទ្យពេលណាឲ្យទាន់?
អានបន្ថែម
អត្ថប្រយោជន៍ចួលរួមកូនឆ្លាតក្លឹប
  • សារអំពីវីធីសាស្រ្ត និងគន្លឹះផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលនិមួយៗសម្រាប់ដំណើរភាពជាអ្នកម្តាយ
  • កាដូអនុស្សាវរីយន៍ និងសៀវភៅអប់រំសម្រាប់អ្នកម្តាយពពោះ
  • ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីកូនឆ្លាតក្លឹប 24ម៉ោង និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។