ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
Dumex Dugro គឺជាម៉ាកដែលតែងតែប្តេជ្ញាចិត្តជួយម្តាយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ម៉មរបស់ពួកគេ។
សូមសាកសួរពួកយើងសម្រាប់ចម្ងល់ផ្សេងៗ
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់រង់ចាំ24 ម៉ោង/ 7សប្តាហ៍ដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងអាហារូបត្ថម្ភនិងការរអភិវឌ្ឍគ្រប់ដំណាក់កាលចាប់តាំងពីពេលពពោះរហូតដល់កូនអាយុ 5​ឆ្នាំ។
*ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ឈ្មោះ*
លេខទូរស័ព្ទ*
ប្រភេទសំនួរ*
សំនួរលំអិត*
សំណួរលំអិត*

ខ្ញុំយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍​ភាព​ឯកជន និងគោលការណ៍ទូទៅរបស់កូនឆ្លាតក្លឹប។
អត្ថប្រយោជន៍ចួលរួមកូនឆ្លាតក្លឹប
  • សារអំពីវីធីសាស្រ្ត និងគន្លឹះផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលនិមួយៗសម្រាប់ដំណើរភាពជាអ្នកម្តាយ
  • កាដូអនុស្សាវរីយន៍ និងសៀវភៅអប់រំសម្រាប់អ្នកម្តាយពពោះ
  • ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីកូនឆ្លាតក្លឹប 24ម៉ោង និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។