ចុះឈ្មោះចូលក្នុងក្លឹប
អត្ថប្រយោជន៏ចូលរួមកូនឆ្លាតក្លឹប
  • វិធីសាស្រ្ត និងគន្លឹះផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលនិមួយៗ សម្រាប់ដំណើរភាពជាអ្នកម្តាយ
  • កាដូអនុស្សាវរីយ៍ និងសៀវភៅអប់រំសម្រាប់អ្នកម្តាយពពោះ និងអ្នកម្តាយដែលមានកូនគ្រប់ ២ឆ្នាំ
  • ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីកូនឆ្លាតក្លឹប បញ្ជាក់៖ កាដូដែលផ្តល់ជូនសម្រាប់តែអ្នកម្តាយដែលកំពុងពពោះ និងអ្នកមា្តយដែលមានកូនទើបគ្រប់អាយុ ២ឆ្នាំដែលមានទីតាំងនៅភ្នំពេញ និងក្រុងនៃខេត្តនិមួយៗ តែប៉ុណ្ណោះ។
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
*ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ឈ្មោះពេញ*
លេខទូរសព្ទ*
855(0)
លេខ/អក្សរសម្ងាត់*
បញ្ជាក់លេខ/អក្សរសម្ងាត់*
លេខសម្ងាត់យ៉ាងហោចណាស់គួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 8 តួអក្សរ
តើអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយឬនៅ?
ថ្ងៃសម្រាលកូន

តើអ្នកចង់ទទួលបានពត៌មាន និងកម្មវិធីពិសេសរបស់យើងដោយរបៀបណា?

ដោយចុចជ្រើសរើសប្រអប់ព័ត៌មានខាងលើ មានន័យថាអ្នកអនុញ្ញាតិឲ្យយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅអ្នក

ដើម្បីចុះឈ្មោះបានសូមអាន និងយល់ព្រមគោលការណ៏ទូទៅ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក សូមចុចមើលគោលការណ៏ឯកជនរបស់យើង។


*option for click “Next” to provide the address in order to get the full service from our club
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។