កូនឆ្លាតក្លឹប
ជាក្លឹបអ្នកម្តាយដែលផ្តល់ចំណេះដឹង វិធីសាស្រ្ត និងគន្លឹះផ្សេងៗអំពីអាហារូបត្ថម្ភ និងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនឲ្យមានសុខភាពល្អក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកម្តាយរបស់អ្នក ។ ចុះឈ្មោះឥលូវនេះអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងកាដូពីកូនឆ្លាតក្លឹប!
អំពីកូនឆ្លាតក្លឹប
គេហទំព័រនេះនាំមកជូនដោយ Dugro ដែលជាម៉ាកផលិតផលដែលមានទំនុកចិត្តផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានបង្កើតវាឡើងដោយសារយើងជឿជាក់វានឹងជាការគាំទ្រដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មាតាបិតាដែលស្វែងរកជម្រើសអាហារូបត្ថម្ភដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនៗរបស់គាត់។
*Danone calculation based in part on data reported by Nielsen through its Retail Index Service for the Infant Milk Formula ( Client-defined) for the 52-weeks period ending June 2019, for consolidation of 18 countries. Nielson has no responsibility for third party data relating to Germany ( Copyright © 2018, The Nielsen Company)
បេសកកម្មរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក និងកូនអ្នកកាន់តែមានន័យ
បេសកកម្មរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក និងកូនអ្នកកាន់តែមានន័យ
យើងជឿជាក់ថាតាមរយៈការជួយអ្នកម្តាយ និងកូនឲ្យទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវ យើងអាចផ្តល់ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សុខភាពរយៈពេលវែងរបស់ពួកគេ។ស្របពេលជាមួយនឹងការគាំទ្រលើការអប់រំ និងសេវាកម្មផ្សេងៗ យើងក៏មានផ្តល់ជូនផលិតផលដែលប្រកបអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារផងដែរ។
ផ្តល់សុខភាពតាមរយៈអាហារូត្ថម្ភ
កូនឆ្លាតក្លឹប-គឺជាប្រភពចំណេះដឹងដែលជំនាញអាហារូបត្ថម្ភដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តសម្រាប់អ្នកម្តាយដែលមានការចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមបីបាច់កូនឲ្យបានល្អបំផុតតាំងពីតូចសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ។ យើងមានក្រុមអ្នកប្រឹក្សាជំនាញដែលមានបទពិសោធន៏ជាអ្នកម្តាយផ្ទាល់ផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្រ្ត និងដំបូន្មានសម្រាប់មាតាបិតា និងគាំទ្ររាល់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កូនអ្នក។
អត្ថប្រយោជន៍ចួលរួមកូនឆ្លាតក្លឹប
  • សារអំពីវីធីសាស្រ្ត និងគន្លឹះផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលនិមួយៗសម្រាប់ដំណើរភាពជាអ្នកម្តាយ
  • កាដូអនុស្សាវរីយន៍ និងសៀវភៅអប់រំសម្រាប់អ្នកម្តាយពពោះ
  • ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីកូនឆ្លាតក្លឹប 24ម៉ោង និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។