គ្រូសារសកលរបស់យើង
Dumex ពីក្រុមហ៊ុនដាណន់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាដៃគូរបស់អ្នកម្តាយក្នុងដំណើរភាពដ៏មានន័យ។ ដើម្បីធានាបានថាយើងផ្តល់ឲ្យអ្នកម្តាយ និងកូនៗជាមួយនឹងវិនិយោគសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ និងអាជីវកម្មកំពូលៗក្នុងប្រទេសជាង ១២០ទូទាំងពិភពលោក​។ សព្វថ្ងៃនេះ ម៉ាកផលិតផលជាច្រើនស្ថិតនៅក្រោមក្រុមហ៊ុនកំពុងមានភាពឈានមុខគេលើវិស័យអាហារូបត្ថម្ភ្ ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសដូចជា អូស្រ្តាលី ប៊ែលហ្សីក ហូល្លង់ នូវែលហ្សេឡង់ ចក្រភពអង់គ្លេស ។
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133