គ្រូសារសកលរបស់យើង
Dumex ពីក្រុមហ៊ុនដាណន់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាដៃគូរបស់អ្នកម្តាយក្នុងដំណើរភាពដ៏មានន័យ។ ដើម្បីធានាបានថាយើងផ្តល់ឲ្យអ្នកម្តាយ និងកូនៗជាមួយនឹងវិនិយោគសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ និងអាជីវកម្មកំពូលៗក្នុងប្រទេសជាង ១២០ទូទាំងពិភពលោក​។ សព្វថ្ងៃនេះ ម៉ាកផលិតផលជាច្រើនស្ថិតនៅក្រោមក្រុមហ៊ុនកំពុងមានភាពឈានមុខគេលើវិស័យអាហារូបត្ថម្ភ្ ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសដូចជា អូស្រ្តាលី ប៊ែលហ្សីក ហូល្លង់ នូវែលហ្សេឡង់ ចក្រភពអង់គ្លេស ។
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។