កុមារ
សុខភាព
ការអភិវឌ្ឍ
ការផ្តល់អាហារ
ប្រធានបទ
សុខភាព
ការអភិវឌ្ឍ
ការផ្តល់អាហារ
ប្រធានបទ
សូមបង្កើតពេលវេលាកុមារភាពដ៏មានន័យសម្រាប់កូនអ្នក!
ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំខាងមុខនឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យមួយ នៅពេលដែលកូនតូចរបស់អ្នកលូតលាស់ជាមធ្យម ១ សង់ទីម៉ែត្រជារៀងរាល់ខែ និងកើនទំងន់ប្រហែល ៤០%!
ប្រធានបទកុមារ
សុខភាពកូនរបស់អ្នក
កូនអ្នកអាចធំលូតលាស់គ្រប់នាទី ដោយឡែកការមើលថែរក្សាសុខភាពរបស់កូនអ្នកក៏នៅតែមានភាពចាំបាច់ដូចជាចិញ្ចឹមកូនឲ្យមានសុខភាពល្អ និងរីករាយដូច្នោះដែរ។ សូមអានអត្ថប្រយោជន៍នៃទម្លាប់គេង និងការបំបៅដែលមានសុខភាពល្អ។
អានអត្ថបទទាក់ទង
ការអភិវឌ្ឍន៍កូនតូចរបស់អ្នក
ការដើរ និយាយ យល់ ស្វែងរកដែលថ្មី ញុំាជាដើម។ ស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកស្មារតី និងរាងកាយ មិនថាការនិយាយស្តី ការប្រាស្រ័យទាកទង ឬក៏ផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភ។
អានអត្ថបទទាក់ទង
ការបំបៅ និងអាហារបំប៉នកូនក្មេង
ទោះបីជាកូនរបស់អ្នកអាចមើលទៅចាត់ដូចមនុស្សតូចម្នាក់ក៏ដោយ តម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់ពួកគេនៅតែខុសពីអ្នក។ ស្វែងយល់អំពីរបបអាហារដែលចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យកុមារដែលកំពុងលូតលាស់ និងរៀនអ្វីដែលថ្មីៗ។
អានអត្ថបទទាក់ទង
អត្ថបទពិសេស
ស្វែងយល់ពីគន្លឹះបន្ថែមទៀតពីប្រធានបទកុមារ
បង្កើនភាពឆ្លាតវៃលើផ្នែកតន្រ្តីនិងការចងចាំរបស់កូនឲ្យកាន់តែល្អ
អានបន្ថែម
ការអភិវឌ្ឍរបស់កូនអ្នកចាប់ពីអាយុ ១-៣ឆ្នាំ
អានបន្ថែម
គួរចាប់អារម្មណ៍ និងយកចិត្ត ទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនជាងមុន ចំពោះបរិមាណអាហារឲ្យកូនញ៉ាំ
អានបន្ថែម
អត្ថប្រយោជន៍ចួលរួមកូនឆ្លាតក្លឹប
  • សារអំពីវីធីសាស្រ្ត និងគន្លឹះផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលនិមួយៗសម្រាប់ដំណើរភាពជាអ្នកម្តាយ
  • កាដូអនុស្សាវរីយន៍ និងសៀវភៅអប់រំសម្រាប់អ្នកម្តាយពពោះ
  • ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីកូនឆ្លាតក្លឹប 24ម៉ោង និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133