ចូលរួមជាមួយក្លឹបកូនឆ្លាតថ្ងៃនេះ
វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ 19)
វិធីដែលអ្នកអាចការពារខ្លួនអ្នក និងកូនតូចរបស់អ្នក
ចំណេះដឹងសម្រាប់អ្នកម្តាយ
អត្ថបទទៅតាមដំណាក់កាលនិមួយៗរបស់យើងផ្តល់ចំណេះដឹងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីជួយអ្នកម្តាយកម្ពុជាឲ្យចិញ្ចឹមបីបាច់កូនប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងឆ្លាត។
បង្កើនភាពឆ្លាតវៃលើផ្នែកតន្រ្តីនិងការចងចាំរបស់កូនឲ្យកាន់តែល្អ
អានបន្ថែម
ការអភិវឌ្ឍរបស់កូនអ្នកចាប់ពីអាយុ ១-៣ឆ្នាំ
អានបន្ថែម
ដើម្បីក្លាយជាម៉ាក់ដ៏ល្អ និងពូកែ គួរធ្វើអី្វខ្លះ?
អានបន្ថែម
ពាក្យពេចន៍ពីអ្នកម្តាយ
arrow_back_ios
កូនប្រុស, អាយុ 2
កូនស្រី, អាយុ 2
កូនស្រី, អាយុ 3
arrow_forward_ios
អត្ថប្រយោជន៍ចួលរួមកូនឆ្លាតក្លឹប
  • សារអំពីវីធីសាស្រ្ត និងគន្លឹះផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលនិមួយៗសម្រាប់ដំណើរភាពជាអ្នកម្តាយ
  • កាដូអនុស្សាវរីយន៍ និងសៀវភៅអប់រំសម្រាប់អ្នកម្តាយពពោះ
  • ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីកូនឆ្លាតក្លឹប 24ម៉ោង និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133